05

Дизайн, изработка и монтаж на мебели

Всички предложени от нас врати и мебели са по индивидуален проект. Според Вашите предпочитания използваме различни матриали, като се стараем да влагаме повече естествени и еко такива.

Гарантираме, че всички проектирани от нас мебели са реално изпълними. Залагаме реално съществуващи на пазара механизми, с точни технически изисквания, които са нанесени на детайлните чертежи.

След одобрен от Вас проект, изпълнението на вратите и мебелите е прецизно и качествено и никога не се налага впоследствие да се променя визия, конструкция или материал.

Със специалистите, които ще извършат монтажа, имаме дългогодишни отношения и опит. С коректния авторски надзор, който ние ще упражняваме, всичко, до последния детайл, ще пасне на мястото си.

Доказаните ползи от това да доставим оборудването за Вас са: