04

Ремонт и довършителни работи

Ремонтно-строителните дейности на един обект обикновено са най-тежката част от работата. Колкото и да е опитна една строителна бригада, винаги има шанс за грешки, неточности и забавяне на сроковете.

Опитът ни е показал, че ако не се упражнява непрекъснат контрол, винаги има шанс за грешки, които в последствие струват време и средства.

Ние можем да Ви предложим наши партньорски фирми, с които сме работили и са запознати с нашите прецизни и строги изисквания.

Сключва се договор по оферта, с точно фиксирани срокове, фиксирано детайлно и качествено изпълнение и съответни неустойки, при неспазване на изискванията.

Големите ползи от нашите услуги за Вас са: