Пакети Максимум Разширен Основен
Цялостно интериорно проектиране
Авторски надзор
Оферта за осветление, ОВиК, черна и бяла техника, декорации и цялостно изпълнение
Ремонт и довършителни работи
Дизайн и изработка на мебели
Цялостно изпълнение до ключ

Пакет
Максимум

е за хора, извън рамките на страната, които нямат физческата възможност, време и желание да присъстват и да се занимават с каквито да е работи по проекта и ипълнението му. Затова ни делегират всичко и след няколко месеца влизат в чисто новия си готов дом, обзаведен спрямо проекта до последния детайл.

Пакет
Разширен

е за хора, които са в стараната, но затях времето е изключително ценен ресурс. Не могат да си позволят да губят такова вместо да изкарват пари. Възлагайки ни и авторски надзор, ще могат да минават от време на време на обекта, да виждат как се развиват нещата и да дават своевремено мнение.

Пакет
Основен

е за хора, които имат висок стандарт на живот, искат мечтания интериор и разполагат с малко повече свободно време. Могат да си позволят да получат само интериорния проект и от там нататък да се заемат с координацията на всички дейности по реалното му изпълнение.