02

Aвторски надзор

Гаранция за прецизно изпълнение и спестяване на разходи.

Авторският надзор, който упражняваме се състои от няколко последователни етапа, всеки от които е детайлно описан и с дефинирани точни изисквания към Изпълнителите.

Ако вземете решение да работите с Ваш изпълнител на ремонтно-довършителните дейности, ние ще го запознаем точно и ясно с Вашите изизсквания.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОР

Нашите юристи изготвят Договор между Вас и Изпълнителя, обвързан със точен срок на изпълнение и описание на изискванията към прецизността на детайлите.

А ние защитаваме интереса на клиента, като непрекъснато следим за детайлното изпълнение на този Договор.

АВТОРСКИ НАДЗОР

През целия процес на ремонта и довършителните работи ние посещаваме периодично обекта за одобрение или изискване на корекции.

Изискваме от Изпълнителя и детайлен снимков материал за всяка извършена операция.