Общи условия за използване на уебсайта „Специфика“ ЕООД

Запознайте се с условията по-долу, преди да използвате този уеб сайт. С посещението на сайтa www.studiospecifica.com , неговото разглеждане и поръчка на продукти, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички Потребители.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Специфика“ ЕООД (наричан по-долу www.studiospecifica.com.com или Сайт) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.studiospecifica.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „Специфика“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Общи положения

“Специфика“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Акад Йордан Трифонов“, №8, вх. Б, ет.1.

“Специфика“ ЕООД е собственик на страницата www.studiospecifica.com, която представлява уеб страница на интериорно студио „Специфика“.

„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия. Ако Потребителят не е съгласен с Общите условия, няма право да използва сайта.

Информация за публикуваните материали

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните материали и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители, мнения и оценки за продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Всички информационни материали в сайта www.studiospecifica.com попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и разпространението на публикуваните материали с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. По желание на трета страна да публикува част от информационните материали, е задължително това да става след изрично, писмено разрешение от Управителя на „Специфика“ ЕООД

Всяко друго действие е противозаконно и следва да бъде третирано като такова.

Защита на личните данни, политика на конфиденциалност

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.studiospecifica.com, по електронен път, при доставка на поръчани услуги и при необходимост от помощ, от служител на “Специфика“ ЕООД.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на услуги предлагани от www.studiospecifica.com .

www.studiospecifica.com  изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

www.studiospecifica.com  си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Други

www.studiospecifica.com  има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

www.studiospecifica.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

“Специфика“ ЕООД  администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. www.studiospecifica.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на  Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн,  чрез Сайта на www.studiospecifica.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез Консултант  на тел. 088 341 14 02 в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията.  При използване на Сайта на www.studiospecifica.com , Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Потребителят се съгласява с условияta за използване  услугите на  www.studiospecifica.com с натискане (кликване) на всеки един обект, линк или бутон на сайта на www.studiospecifica.com,  както и с линка към настоящите Общи условия  и се счита, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.