Общи условия за използване на уебсайта на магазин „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД

 

Запознайте се с условията по-долу, преди да използвате този уеб сайт. С посещението на сайтa www.robotite.com , неговото разглеждане и поръчка на продукти, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички Потребители.

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД (наричан по-долу www.robotite.com или Сайт) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.robotite.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД (наричани за краткост Услуги).

 

Общи положения

 

“Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Младост 3, бл. 342, вх.2.

 

“Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД е собственик на страницата www.robotite.com, която представлява електронен магазин за продажба на битова техника.

 

„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия. Ако Потребителят не е съгласен с Общите условия, няма право да използва сайта.

 

Информация за публикуваните материали и стоки

 

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните материали и Сайта се предоставят „във вида, в който са“ и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители, мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Сайтът поема ограничена отговорност при технически грешки относно съдържание на опаковката и оборудването на моделите, т.е ако Потребителт получи стока, която не отговаря на описанието и съдържанието описано в сайта, той може да откаже да я приеме или да я върне, без никакви допълнителни претенции от негова страна.

 

Всички информационни материали в сайта www.robotite.com попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и разпространението на публикуваните материали с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. По желание на трета страна да публикува част от информационните материали, е задължително това да става след изрично, писмено разрешение от Управителя на “Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД.

 

Всяко друго действие е противозаконно и следва да бъде третирано като такова. Всички стоки, публикувани на сайта www.robotite.com са посочени с цени в български лева и ДДС.

 

“Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не носи отговорност ако инфорацията публикувана от производителите на стоките, относно технически характеристики и параметри е невярна. “Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не носи отговорност ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти е възможно да не са налични в момента. За актуална информация, относно наличността на продуктите, може да се свържете с консултантите на “Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД, на посочените в сайта телефони. “Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги, продукти, софтуера и функционалностите на сайта www.robotite.com.